Friday, 28 February 2020 16:59

Predsjednik Odbora za evropske integracije govorio na panelu o novoj metodologiji u procesu pristupanja EU

Predstavljene prednosti i mane nove metodologije koju je predložila Evropska komisija

Danas je u Podgorici organizovana panel debata na temu „Nova metodologija u procesu pristupanja EU: prednosti i nedostaci“. Događaj je organizovao Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, a o perspektivama iz nove metodologije koju je predložila Evropska komisija su kao panelisti govorili: glavni pregovarač Aleksandar Drljević, predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović, predsjednica Crnogorske panevropske unije prof. dr Gordana Đurović i izvršna direktorica NVO Centar za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.

Panel debata je bila prilika da se, iz ugla različitih aktera u procesu pristupanja Crne Gore EU, sagledaju svi aspekti novog pristupa Evropske komisije i razgovara o mogućnosti da Crna Gora prihvati novi model pregovora o članstvu u Uniji. Opšti zaključak bio je da je nova metodolodija pristupanja nastala na osnovu naučenih lekcija iz prethodnih proširenja, kao i pregovora EU sa Srbijom i Crnom Gorom, te da može predstavljati dodatan podsticaj za zemlje koje teže članstvu da intenziviraju reforme u oblastima koje su ključne za napredak.

U svom obraćanju, predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović istakao je da nova metodologija predstavlja novu šansu za zemlje Zapadnog Balkana. Za Crnu Goru bi omogućila da, u poglavljima u kojima je dostigla izvjesne standarde po kriterijumima Evropske komisije, može brže da se uključi u sistem rada i politike EU i da pristupi fondovima. Na taj način, po njegovom mišljenju, građani će osjetiti više koristi u fazi pristupanja EU.

Radunović je istakao da je, bez obzira na metodologiju, za napredak u procesu pristupanja Crne Gore EU ključna politička volja za jačanje nezavisnosti i efikasnosti institucija, kao i mjerljivi rezultati u oblasti vladavine prava i dva ključna poglavlja, 23 i 24. Predsjednik Odbora je govorio i o ulozi Skupštine i Odbora za evropske integracije u procesu pregovora i evropskih integracija Crne Gore.