Friday, 06 July 2018 16:34

Održana 23. sjednica Odbora za evropske integracije

Razmotreno i usvojeno više dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU

Na danas održanoj 23. sjednici, članovi Odbora za evropske integracije su, u prisustvu glavnog pregovarača Crne Gore sa EU Aleksandra Drljevića, usvojili Osmi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2017. godine i Šesnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period oktobar – decembar 2017. godine

Osim toga, članovi su razmotrili: Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2017 – 2018, za 2017. godinu; Šesti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje – Pravosuđe i temeljna prava za period jul – decembar 2017. godine, s Trećim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije i Šesti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje – Pravda, sloboda i bezbjednost za period jul – decembar 2017. godine.

Odbor će plenumu uputiti Izvještaj sa zaključkom da Osmi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - decembar 2017. godine prihvati, a za izvjestioca na plenarnoj sjednici određen je član Odbora Momčilo Martinović. Mišljenje o usvojenom Šesnaestom kvartalnom izvještaju o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, Odbor će uputiti Kancelariji za evropske integracije pri Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Predstavljajući navede izvještaje, glavni pregovarač Aleksandar Drljević, kazao je da su dosadašnji napori Crne Gore na njenom putu ka EU prepoznati na međuvladinim konferencijama u decembru i junu, kada je Crna Gora otvorila pregovaračka poglavlja: 2 - Sloboda kretanja radnika, 3 - Pravo o osnivanju preduzeća i sloboda pružanja usloga i 17 - Ekonomska i monetarna unija, zaokruživiši ukupan bilnas na 31 otvoreno i tri privremeno zatvorena poglavlja. Govoreći o stepenu realizacije Programa pristupanja, Drljević je najavio skorije revidiranje dokumenta u cilju usklađivanja realizacije mjera.

Prilikom predstavljanja polugodišnjih izvještaja o realizaciji akcionih planova za poglavlja 23 i 24, članica Pregovaračke grupe za data poglavlja Marijana Laković Drašković osvrnula se na sprovedene aktivnosti u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, temeljnih prava i saradnje sa NVO u cilju ispunjavanja zadatih mjera. Za naredni period, kao posebno važne, Laković Drašković je najavila aktivnosti u oblasti racionalizacije sudske mreže.