Friday, 06 July 2018 16:33

Održana 22. sjednica Odbora za evropske integracije

Predstavljen rad novoformirane Kancelarije za evropske integracije i dat osvrt na prioritete u narednom periodu u procesu pristupanja

Današnju 22. sjednicu Odbora za evropske integracije, obilježilo je prvo obraćanje novoimenovanog glavnog pregovorača Crne Gore sa EU Aleksandra Drljevića članovima Odbora.

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević upoznao je članove Odbora za reorganizacijom pregovaračkog tima, ističući kao novine u strukturi pozicije dva zamjenika i dva savjetnika glavnog pregovarača. Kancelarija za evropske integracije formirana je pri Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, u cilju povećanja stepena posvećenosti i koordinacije svih učesnika pregovaračkog procesa.

Drljević je istakao je da će fokus u narednom periodu biti na dodatnim naporima u oblasti vladavine prava, ali i jačanju administrativnih kapaciteta, posebno za realizaciju aktivnosti u oblasti životne sredine, kroz nastavak reformi, a u skladu sa smjernicama Evropske komisije. On je izrazio zadovoljstvo uspostavljenim zakonodavnim i institucionalnim okvirom, te naglasio da slijedi period isticanja ostvarenih rezultata. Dijeleći mišljenje sa članovima Odbora da proces evropskih integracija Crne Gore ne zavisi samo od postignutih rezultata, već i podrške država članica EU i dešavanja na nivou same Unije, Drljević je ukazao na važnost uloge Skupštine i Odbora za evropske integracije, koji kroz parlementarnu diplomatiju mogu značajno doprinijeti ubrzanju završne faze procesa pristupanja.

Predsjednik Odbora Adrijan Vuksanović i članovi izrazili su očekivanje za nastavkom intenzivne saradnje Odbora i Kancelarije, zasnovanoj na zajedničkom radu u cilju ispunjavanja obaveza na valjan način i istakli potrebu za snažnijim djelovanjem, kako u pogledu vremenskog okvira integracija, tako i u vezi sa kvalitetom samog procesa.