Thursday, 05 July 2018 16:32

Održan sastanak službi odbora za evropske integracije zemalja regiona

Na sastanku je dogovorena međusobna saradnja sa većim fokusom na rad parlamentarnih službi u procesu evropskih integracija 

 

Sastanak službi odbora za evropske integracije zemalja regiona održan je danas u Podgorici, u organizaciji Njemačkog udruženja za međunarodnu saradnju (GIZ).

Sastanak su otvorili predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović i generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević.

Predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović potencirao je važnost regionalne saradnje i povezanosti između parlamentarnih službi, istakavši neprocjenjiv značaj koji službe imaju za rad poslanika. Kako je kazao, stručni i profesionalni rad službenika čini važan element parlamentarnog djelovanja.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević zahvalio se Njemačkom udruženju za međunarodnu saradnju (GIZ) kao inicijatoru ovog sastanka, i istakao važnost razmjene ideja i saradnje među službenicima koji se bave evropskim integracijama, kako bi što bolje odgovorili na sve izazove koji ih očekuju u procesu pregovora sa EU, kao i u periodu nakon pristupanja, kada će ovi odbori  prerasti u odbore za evropske poslove.

Na sastanku je dogovorena snažnija regionalna saradnja između odbora, razmjena iskustava u procesu pregovora, a potencirana je i organizacija aktivnosti sa ciljem unapređenja komunikacije između ministarstava za evropske integracije, ministarstava vanjskih poslova i parlamentarnih odbora za EU zemalja regiona.