Tuesday, 06 March 2018 16:46

Održana 21. sjednica Odbora za evropske integracije

Na sjednici održana diskusija o glavnim aspektima pregovaračkog procesa u odnosu na ispunjavanje ekonomskih kriterijuma, te o uticaju procesa pristupanja Evropskoj uniji na crnogorsku privredu

Članovi Odbora za evropske integracije danas su održali tematsku sjednicu na temu „Napredak Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom u okviru ispunjavanja ekonomskih kriterijuma“.

Pored predsjednika i članova Odbora, na sjednici su učestvovali Pavle D. Radovanović, generalni sekretar Privredne komore Crne Gore, Jelena Burzan, generalna direktorica za pristupanje EU Ministarstva evropskih poslova, članovi odbora udruženja Privredne komore Crne Gore, te članovi Pregovaračke grupe za ekonomska poglavlja.

Na sjednici je bilo riječi o sadržaju pregovaračkih poglavlja koji se tiču ispunjavanja ekonomskih kriterijuma na putu ka EU, a poseban naglasak je stavljen na poglavlje 8 – Konkurencija. Članovi Odbora interesovali su se za trenutnu fazu napretka u procesu usvajanja pregovaračke pozicije za poglavlje 8, pitanja državne pomoći, kao i za uticaj koji će proces pristupanja imati na djelovanje bankarskog sektora, naročito kad su u pitanju kamatne stope i razlika u odnosu na standarde EU. Predstavnici odbora udruženja Privredne komore Crne Gore izrazili su svoja očekivanja i mišljenja u vezi sa izmjenama zakonodavnog okvira, u pogledu bankarskog sektora, javnih nabavki i poboljšanja uslova za rad malih i srednjih preduzeća.

Učesnici tematske sjednice su se saglasili o potrebi intenzivnije komunikacije između poslanika i privrednika, a sve u cilju postizanja većeg kvaliteta zakonskih propisa i boljeg životnog standarda građana.