Thursday, 09 November 2017 14:45

Odbor za evropske integracije održao 12. sjednicu

Razmotreno i usvojeno više dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU

Na danas održanoj 12. sjednici, članovi Odbora za evropske integracije su, u prisustvu predstavnika Ministarstva evropskih poslova, usvojili Sedmi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar - jun 2017. godine. Osim toga, članovi su razmotrili i Petnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul - septembar 2017.godine i Treći kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2017-2018.

U skladu sa izvještajnim periodom, na sjednici je pozdravljeno otvaranje pregovora u dva pregovaračka poglavlja: 1 – Sloboda kretanja robe i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 30 – Vanjski odnosi u prvoj polovini godine. Takođe, ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović ukazao je na donešenje niza zakonskih i podzakonskih akata u cilju realizacije 83 prelazna mjerila u cilju skorog dobijanja mjerila za zatvaranje pregovora u poglavljima 23 i 24. Ministar Pejović je najavio otvaranje najmanje jednog poglavlja na Međunarodnoj konferenciji koja je planirana u decembru, a izrazio je očekivanje da će tokom iduće godine sva poglavlja biti otvorena.

Odbor će plenumu uputiti Izvještaj sa predlogom da Sedmi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar - jun 2017. godine usvoji, a za izvjestioca Odbora na plenarnoj sjednici određen je predsjednik Adrijan Vuksanović. Članovi Odbora pozitivno su se izjasnili o Petnaestom kvartalnom izvještaju o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jun - septembar 2017.godine, a mišljenje će proslijediti Ministarstvu evropskih poslova.