Wednesday, 08 November 2017 11:15

Održana regionalna radionica „Razmjena parlamentarnih odbora“

Predstavljeno iskustvo službenika odbora za evropske integracije/poslove parlamenata u regionu

Dvodnevna radionica na temu „Razmjena parlamentarnih odbora“ održana je u Skoplju 7. i 8. novembra, u saradnji makedonskog Sobranja i Njemačkog udruženja za međunarodnu saradnju (GIZ). Radionica je okupila službenike odbora za evropske integracije/poslove parlamenata Zapadnog Balkana, sa ciljem razmjene mišljenja i iskustava po pitanju funkcionisanja odbora, organizacije rada i ljudskih kapaciteta. Osim toga, raspravljano je o izazovima u radu, kao i konkretnim koracima za unapređenje uloge odbora u procesu evropskih integracija.

Na skupu je bilo riječi i o budućim modelima saradnje, kroz jačanje redovne komunikacije službenika, osnaživanje administrativnih kapaciteta u vidu radionica i organizaciju tematskih sastanaka na bilateralnom i multilateralnom nivou.