Thursday, 14 September 2017 10:36

Održana 10. sjednica Odbora za evropske integracije

Razmotreni kvartalni izvještaji o procesu pristupanja Crne Gore EU

Na 10. sjednici Odbora razmotreni su i jednoglasno podržani Trinaesti i Četrnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar – mart, odnosno april - jun 2017. godine.

Sa predstavnicima Ministarstva evropskih poslova, na čelu sa ministrom Aleksandrom Andrijom Pejovićem, razgovarano je o najvažnijim aktivnostima Crne Gore u pogledu ispunjavanja obaveza iz procesa pristupanja, kako u normativnom smislu, tako i u odnosu na konkretne rezultate u prvoj polovini 2017. godine - otvaranje pregovora u dva poglavlja, 1 - Sloboda kretanja robe i 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, privremeno zatvaranje Poglavlja 30 – Vanjski odnosi i usvajanje pregovaračke pozicije za Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna unija.

Osim toga, članovi Odbora su razmotrili i Prvi i Drugi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2017-2018. godine, koji se odnose na period januar – jun 2017. godine. U prvoj polovini ove godine, prosječna stopa realizacije planiranih zakona, podzakonskih akata i strategijskih dokumenata iznosila je 71%.

Na sjednici je bilo riječi i o jučerašnjem Govoru o stanju Unije predsjednika Evropske komisije Žan Klod Junkera, posebno u dijelu koji se odnosi na politiku proširenja, kao i o planovima za otvaranje poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga i zatvaranje poglavlja 10 – Informatičko društvo i mediji.