Podržana dva predloga zakona

Podržana četiri izvještaja

Podržana dva predloga zakona

Proposal for the Law endorsed

Amendments to the Proposal for the Law on Amendments to the 2019 Budget Law of Montenegro and the Proposal for the Decision on Amendments to the Decision on Borrowing of Montenegro for 2019 considered

Rebalance of the Montenegrin budget for 2019 and amendments to the Decision on borrowing supported

Razmotreno nekoliko predloga akata

Page 2 of 19