Na danas održanom sastanku Odbora za ekonomiju, finansije i budžet predstavljeni su rezultati projekta „Jačanje finansijskog nadzora Skupštine Crne Gore“, koji je realizovan uz finansijsku podršku i saradnju sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju i ambasadom Velike Britanje u Podgorici.

The Proposal for the Law on Amendments to the 2018 Budget Law of Montenegro was supported

Usvojen Izvještaj o radu i Plan rada Odbora

Page 4 of 13