Wednesday, 29 May 2019 14:50

Održana 76. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan predlog odluke i razmotreno više izvještaja

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet odlučio je da predloži Skupštini da donese Odluku o izmjeni Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin.

Odbor se, takođe, upoznao i sa Izvještajem o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu i izgradnji, koji se odnosi na „Luštica Development“ AD Tivat – projekat Luštica Bay za 2018. godinu;  Izvještajem o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljiša na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi za period 16. decembar 2017. – 20. decembar 2018. godine kao i Izvještajem o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija, u skladu sa investicionim programom projekta „Portonovi“ – Kumbor, Herceg Novi, za period 1. januar 2017. – 31. decembar 2018. godine. U odnosu na navedene izvještaje i realizaciju projekata Odbor je pozitivnim ocijenio aktivnosti u odnosu na projekte koji se odnose na Luštica Bay Tivat i Portonovi, kao i ukazao da je neophodno uložiti dodatne napore u cilju dinamiziranja aktivnosti koje se odnose na realizaciju investicionih aktivnosti na lokalitetu Luštica – Herceg Novi.

U skladu sa članom 16 stav 2 Zakona o koncesijama, Odbor se upoznao i sa Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2018. godinu, kao i zatražio da se uz isti, dostavi Registar ugovora o koncesijama.

Takođe, Odbor je konstatovao da se upoznao sa Izvještajem o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2017. godini. Ukazano je da će, Odbor prilikom razmatranja Izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2018. godinu imati u vidu i Izvještaj za 2017. godinu.