Nine amendments considered

Amendments to the Proposal for the 2020 Budget Law of Montenegro considered

Proposal for the Law on Financing of Political Entities and Election Campaigns supported

A proposal for the law supported

Razmotren predlog zakona i predlog rezolucije

Proposal for the 2020 Budget Law of Montenegro supported

Predstavljen Godišnji implementacioni izvještaj Sekretarijata za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na Crnu Goru, kao i stanje u evropskim integracijama Crne Gore u oblasti energetike

Podržana dva predloga zakona i razmotreni amandmani

Podržan Predlog zakona o javnim nabavkama 

Page 1 of 19