The Committee adopted the 2019 Performance Report of the Security and Defence Committee and the 2020 Plan of Parliamentary Oversight, and passed a decision for holding a control hearing

Control hearing held

The Committee members adopted a Decision on control hearing

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Razmotrena dva predloga zakona

Tuesday, 19 November 2019 16:18

Održan sastanak Čavor - Zeković

Razgovarano o radu nadzornih mehanizama nad aktivnostima policije u protekloj godini

U posjeti učestvovali predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Branko Čavor i članovi Mihailo Anđušić, Boris Mugoša i Ranko Krivokapić

Član Odbora za bezbjednost i odbranu prof. dr Miodrag Vuković učestvuje na Godišnjem sastanku predsavnika odbora za bezbjednost i odbranu parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope koji se održava 5. i 6. novembra u Tirani, u Republici Albaniji.

Page 1 of 13