Administrativni odbor shodno članu 49 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06, i „Službeni list CG" br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18 i 47/19) a u vezi sa članom 52 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni list CG", br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), upućuje:

Thursday, 07 November 2019 15:28

Održana 77. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo dva postupka

Odbor utvrdio više predloga odluka

Thursday, 10 October 2019 15:45

Administrativni odbor održao 75. sjednicu

Odbor usvojio zaključke i preporuke sa tematske sjednice Administrativnog odbora „Poslanički imunitet”

Thursday, 03 October 2019 14:20

Održana 74. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG i Predlog liste za imenovanje dva člana Savjeta AEM-a po ovlašćenim predlagačima

Thursday, 26 September 2019 14:10

Održana 73. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio dvije liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata 

Razmotreno nekoliko tačaka Dnevnog reda

Wednesday, 18 September 2019 16:01

Održana 72. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio više predloga odluka

Page 4 of 16