Thursday, 12 December 2019 15:25

Završena 79. sjednice Administrativnog odbora

Odbor donio podzakonski akt


Na danas održanom nastavku 79. sjednice Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je donio Pravilnik o bližim mjerilima, načinu i postupku  ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika u Službi Skupštine Crne Gore. 

Saglasno članu 49 stav 2 Poslovnika Skupšine Crne Gore Pravilnik će biti objavljen u „Službenom listu Crne Gore“.