Thursday, 07 November 2019 15:39

Javni poziv za utvrđivanje kandidata za imenovanje predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Administrativni odbor shodno članu 49 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06, i „Službeni list CG" br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18 i 47/19) a u vezi sa članom 52 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni list CG", br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), upućuje: