Thursday, 10 October 2019 15:45

Administrativni odbor održao 75. sjednicu

Odbor usvojio zaključke i preporuke sa tematske sjednice Administrativnog odbora „Poslanički imunitet”

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore je na danas održanoj 75. sjednici,  nakon sprovedene rasprave sa tematske sjednice „Poslanički imunitet" koja je održana 18. jula 2019. godine,  jednoglasno usvojio sljedeće zaključke :

  1. Poslanik uživa imunitet;
  2. Imunitet, kao poslanik - uživaju: predsjednik Crne Gore, predsjednik i članovi Vlade Crne Gore, predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik i sudije Ustavnog suda i vrhovni državni tužilac;
  3. Imunitet se ne može prostorno i vremenski ograničavati za vrijeme trajanja mandata;
  4. Protiv poslanika se ne može pokrenuti krivični postupak, niti odrediti pritvor, prije nego što Skupština donese odluku o davanju odobrenja o pokretanju krivičnog postupka i odluku o davanju odobrenja о određivanju pritvora;
  5. Pokretanje krivičnog postupka i određivanje pritvora su dvije odvojene pravne radnje.

Skupština Crne Gore, tako će se ubuduće posebno izjašnjavati o dva odvojena predloga  Administrativnog odbora, odnosno posebno o predlogu odluke za odobrenje o pokretanju krivičnog postupka i posebno o predlogu odluke za odobrenje o određivanju pritvora.

Administrativni odbor je, takođe, usvojio i sljedeće preporuke:

  1. Normativno dograditi institut poslaničkog imuniteta - još jasnije u ustavnoj normi, bliže u zakonskoj a detaljno u poslovničkoj odredbi;
  2. U ustavnoj ravni treba zaštititi slobodu poslanika i autoritet parlamenta;
  3. U zakonskoj ravni pitanje imuniteta treba definisati u zakonu о Skupštini, a izvagati argumente da li da to pitanje bude poseban zakon o imunitetu.
  4. U Poslovniku Skupštine Crne Gore pitanje imuniteta treba precizirati do mjere da se izbjegne svaka arbitrernost.

Odbor je utvrdio i Predlog odluke o razrješenju jednog člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore i u vezi sa tim odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da razriješi poslanika Džavida Šabovića, dužnosti člana Zakonodavnog odbora.

Odbor je odlučio da klubovima poslanika u Skupštini Crne Gore uputi poziv za dostavljanje predloga kandidata za predstavnika Skupštine Crne Gore u UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.