Thursday, 03 October 2019 14:20

Održana 74. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG i Predlog liste za imenovanje dva člana Savjeta AEM-a po ovlašćenim predlagačima

Na danas održanoj 74. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore po ovlašćenom predlagaču - Nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, koje se bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti; prava na zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu. Odbor je odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da za člana Savjeta RTCG imenuje Bojanu Jokić – diplomiranu turizmološkinju, koja je dobila podršku najvećeg broja ovlašćenih predlagača.

Odbor je takođe utvrdio Predlog liste za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije  po ovlašćenim predlagačima nevladine organizacije iz oblasti medija, i Crnogorskog PEN Centra. Odbor je odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da za članove Savjeta Agencije za elektronske medije imenuje: Borisa Raonića, diplomiranog pravnika - kandidata Nevladinih organizacija iz oblasti medija i Rajka Todorovića Todora, kandidata Crnogorskog PEN Centra.