Thursday, 26 September 2019 14:10

Održana 73. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio dvije liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata 

Na danas održanoj 73. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je utvrdio:

-   Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG; i

-   Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije;

 

Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore, i  Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“, na vebsajtu Skupštine Crne Gore i u dnevnom listu „Dan“. 

 

pdfLista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za dva člana Savjeta AEM 

pdfLista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za člana Savjeta RTCG