Wednesday, 18 September 2019 16:01

Održana 72. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio više predloga odluka

 Na danas održanoj 72. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je utvrdio više predloga odluka i to:

-  Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva. Odbor je odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da za člana Odbora izabere poslanika Srđana Milića;

- Predlog odluke o razrješenju jedne članice UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore. Odbor je odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da razriješi Artu HOXHA, predstavnicu Skupštine Crne Gore dužnosti članice UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore; i  

- Predlog odluke o razrješenju jednog člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore. Odbor je s tim u vezi odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da razriješi Milana Kneževića, dužnosti člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore.

 Odbor je takođe donio Rješenje o prestanku mandata savjetniku predsjednika Skupštine Crne Gore Periši Kastratoviću, na lični zahtjev, zbog imenovanja na novu dužnost, i Rješenje o prestanku prava na zaradu koju je po tom osnovu imenovani ostvarivao u Skupštini Crne Gore.

 Odbor je, na predlog predsjednika Skupštine Crne Gore Ivana Brajovića, a shodno članu 6 Odluke o posebnim savjetnicima u Skupštini Crne Gore, imenovao za savjetnike predsjednika Skupštine Crne Gore: Vladimira Šibalića, diplomiranog pravnika, Milicu Vujošević, specijalizanticu međunarodnih odnosa i diplomatije i Nusreta Eća, inženjera elektrotehnike..

 Odbor se u nastavku upoznao i sa Dopisom Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Akt broj 00-63-14/19-16/13 od 25. jula 2019. godine, da je na Sedmoj- posebnoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore 26. saziva,  u 2019. godini održanoj 28.,29.,30. i 31. maja 2019. godine, poslaniku u Skupštini Crne Gore 26. saziva, Nebojši Medojeviću izrečena dana 28. maja 2019. godine, jedna mjera opomene.S tim u vezi je odlučio da se na narednoj sjednici Odbor izjasni, nakon što se poslanicima, članovima Odbora dostave Zapisnik i izvod iz fonografskih i izlaganja sa navedene sjednice.

Odbor se takođe upoznao i sa Dopisom Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore od 9. septembra 2019. godine o odsustvu poslanika sa sjednice Drugog vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 26. saziva u 2019. godini, održane 23. avgusta 2019. godine, a radi postupanja u skladu sa članom 56a Poslovnika Skupštine Crne Gore. S tim u vezi Odbor je odlučio da od Generalnog sekretara Skupštine zatraži dopunu informacije u skladu sa Poslovnikom Skupštine Crne Gore.

Odbor je dogovorio da se na sjednici Administrativnog odbora dana 23. septembra 2019. godine u 13 sati nastavi rasprava o „Predlogu Posebnog kluba poslanika za izbor mr Aleksandra Damjanovića za člana Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva“, od 22. avgusta 2019. godine.

U okviru tačke „Tekuća pitanja“, članovi Odbora su se  upoznali sa Informacijom u vezi Zahtjeva Ministarstva finansija od 28. avgusta 2019. godine; Donošenjem Rješenja o otpremnini na ime ranijeg Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore; Rješenjem Višeg suda u Podgorici od 16. jula 2019. godine, u pravnoj stvari tužioca Gorana Đurovića iz Podgorice, protiv tužene Države Crne Gore – Skupštine Crne Gore; Rješenjem Osnovnog suda u Podgorici od 10. septembra 2019. godine, u pravnoj stvari tužilje Striković Slavice iz Nikšića protiv tužene Države Crne Gore; i Izmjenom u sastavu Radne grupe za pregled dokumentacije po javnim pozivima za izbor člana Savjeta RTCG i dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije.