Print this page
Thursday, 26 September 2019 14:48

Održan sastanak potpredsjednika Gvozdenovića sa ambasadorom Kunradom

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Branimir Gvozdenović, sastao se sa nerezidentnim ambasadorom Kraljevine Belgije u Crnoj Gori Nj.E. Adamom Kunradom.

Glavna tema sastanka bila je trenutna politička situacija u Crnoj Gori.

Ambasador je izrazio veliku zainteresovanost za rad i situaciju u  Odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva.

Ističući zadovoljstvo zbog ovog interesovanja, potpredsjednik Gvozdenović ga je informisao o situaciji u Odboru od samog formiranja. Takođe, on je uputio ambasadora i na situaciju od 2016. godine, kada je u Vladi zajedno radila pozicija i opozicija, ali i na aktivnosti organizovane u pravcu  unapređenja izbornog zakonodavstva, u periodu od 2017. do sada.

Potpredsjednik je upoznao ambasadora sa svim što je urađeno u Odboru u dosadašnjem periodu, i to da su na javnom konkursu izabrani pridruženi članovi iz akademske zajednice i NVO sektora, da su preporuke koje su dobijene od njih i od ostalih relevantnih institucija kao i međunarodnih organizacija detaljno sagledane i u dijalogu dio njih već implementiran u nove radne verzije i nacrte zakona.

Takođe, upoznao ga je i sa time, da je broj istraživačkih radova, koji je za potrebe rada Odbora napravljen u zadnjih deset mjeseci veći od broja istraživanja urađenih u Skupštini na ovu temu u zadnjih deset godina.

Potpredsjednik Gvozdenović je naglasio da je ambicija, da se nacrti koje je pripremila vladajuća koalicija sa predstavnicima akademske zajednice i nevladinog sektora, koriste kao platforma za zajednički rad.

Ambasador Kunrad  je ovo pozitivno ocijenio i akcentovao potrebu zajedničkog rada vlasti i opozicije.

Zaključujući sastanak ambasador i potpredsjednik su se saglasili da je od velikog značaja uloga Evropske unije, OEBS/ODIHR-a i Venecijanske komisije. Takođe, saglasni su i o tome, da je sada potrebno da  se konačno nastavi rad na suštini, odnosno na zakonima, jer je već previše vremena potrošeno na procedure i na rasprave, o tome koliko će članova Odbor imati i slično.

Image Gallery