Samostalni/a savjetnik/ca III – za edukativni rad sa djecom u Edukativnom centru-Parlamentarni institut (Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu)