Samostalni/a savjetnik/ca III – u Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode (Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine)