Thursday, 28 November 2019 15:59

Održana konferencija „Borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović otvorio je danas međunarodnu konferenciju „Borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“, koju je organizovao Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Generalnim sekretarijatom NATO-a za žene, mir i bezbjednost.

Otvarajući konferenciju, predsjednik Brajović istakao je da su ovakvi radni skupovi najbolji način za potvrdu strateškog opredjeljenja Crne Gore da bude stabilan i kredibilan član Sjevernoatlantske alijanse, najmoćnijeg političkog i odbrambenog saveza u svijetu.

Predsjednik Brajović je kazao da je trgovina ljudima jedan od značajnijih globalnih izazova, navodeći da žene, djeca i muškarci koji su žrtve trgovine ljudima bivaju podvrgnuti različitim oblicima zlostavljanja i iskorišćavanja kojima se povrjeđuju njihova osnovna ljudska prava.

„Ni Crna Gora nije pošteđena trgovine ljudima, a žrtve seks trafikinga su primarno žene i djevojke iz Crne Gore i susjednih balkanskih država, dok su  žrtve prisilnog prošenja uglavnom djeca iz manjinskih etničkih grupa, primarno tokom turističke sezone. Naša zemlja je veoma rano pristupila izgradnji sistema suzbijanja trgovine ljudima i u tu svrhu ratifikovala najvažnija međunarodna dokumenta na ovom planu. No, i pored pune institucionalne spremnosti da se na odgovarajući način suočimo sa ovim izazovom, moramo priznati da je i dalje mali broj identifikovanih žrtava“, naveo je predsjednik Brajović dodavši da naša zemlja prepoznaje važnost obezbjeđivanja aktivnog i značajnog učešća žena u institucijama koje donose odluke i institucijama bezbijednosti i promoviše punu rodnu integraciju: „Kada je o Skupštini Crne Gore riječ, podrška afirmaciji žena je kontinuitet vlasti i rezultirala je najvećim brojem poslanica u istoriji crnogorskog višepartijskog parlamentarizma, tako da danas od ukupno 81-og poslaničkog mjesta imamo 24 poslanice u 26. sazivu. I na taj način osnažujemo politički angažman žena, cijeneći njihov doprinos emancipaciji cijelog društva.“

Govoreći o trenutnom nedostatku kompromisa o politici proširenja i otvaranju novih-starih dilema oko budućnosti NATO saveza, predsjednik Skupštine Crne Gore je naveo da je upravo ova Konferencija „način na koji mi u Crnoj Gori želimo da iskoristimo ovu, ubijeđen sam, tzv. "istorijsku pauzu" u politici proširenja Evropske unije, kako bismo i danas poslali nedvosmislenu poruku da ostajemo posvećeni daljim unutrašnjim reformama institucija i traženju zajedničkih najdjelotvornih odgovora na sve globalne izazove sa kojima se u okviru Alijanse suočavamo.“

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, Nada Drobnjak kazala je da konferencija posvećena borbi protiv trgovine ljudima ima za cilj povećanje razmjene informacija, znanja i najboljih praksi među različitim akterima u regionu, kao i podizanje svijesti o ovom fenomenu.

„Obim i prirodu trgovine ljudima nije lako definisati, ali je često prikrivena u okviru drugih zločina kao što su prisilna prostitucija, nelegalna imigracija, prinudni rad. Trgovina ljudima predstavlja „kriminalnu industriju“ koja ljude pretvara u robu, a najčešće žrtve su žene i djeca. Skoro svaka zemlja svijeta je pogođena trgovinom ljudima, bilo kao zemlja porijekla, tranzita ili odredište za žrtve. Zato moramo raditi zajedno kako bismo spriječili zločin i zaštitili žrtve“, istakla je Drobnjak.

U uvodnom dijelu obraćajući se prisutnima ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, osvrnuo se na izvještaj Kancelarije UN-a za borbu protiv droge i kriminala u kojem je navedeno da je u posljednjih 13 godina identifikovano oko 225.000 žrtava trgovine ljudima, od čega su 50% bile žene, 21% muškarci, a 29% djeca.

 

„Današnje izlaganje započinjem osvrtom na ova zapažanja, cijeneći da ovi podaci najbolje govore da su žene i djevojčice najčešće žrtve seksualne eksploatacije ili su žrtve prisilnog rada. Dakle, ovo su alarmantni podaci i oni nas višestruko obavezuju da se protiv ove kompleksne kriminalne pojave koja pogađa savremeno društvo i predstavlja kršenje ljudskih prava zajednički borimo – da ujedinimo naše snage“, kazao je Nuhodžić.

Radni dio konferencije počeo je panelom na temu Kako zemlje iz regiona sprječavaju i suzbijaju borbu protiv trgovine ljudima, u okviru kojeg su nacionalno iskustvo o ovom pitanju, uključujući međusektorske interakcije, kao i izazove i nove načine borbe protiv navedene pojave sa prisutnima podijelili/e Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, Željko Spalević, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva unutrašnjih poslova, Snežana Kalenska Vanceva, Skupština Sjeverne Makedonije, Besim Kalmendi, Kancelarija glavnog državnog tužioca Kosova i Ljupka Mihajlovska, poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U okviru drugog panela izlaganja na temu Koje su aktivnosti civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima i pružanju podrške preživjelima, imali su Amela Efendić, IFS-Emmaus, Slavko Milić, Defendologija centra Nikšić, Mariana Meshi, izvršna direktorica Different and Equal iz Albanije i Fana Delija iz Centra za romske inicijative, Bosna i Hercegovina. Oni su govorili u ime preživjelih žrtava trgovine ljudima i podijelili iskustvo sa aspekta izazova i najboljih praksi u borbi protiv trgovine ljudima u regionu.

Na panelu Uloga međunarodnih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima, o naučenim lekcijama i primjerima najbolje prakse u sprječavanju i borbi protiv trgovine ljudima sa aspekta međunarodnih organizacija govorili/e su Valiant Richey, specijalni savjetnik i koordinator OEBS-a za borbu protiv trgovine ljudima, Davor Raus, UNODC-a, Helene Paillard, programska menadžerka u Upravi za organizovani kriminal, Jedinice za trgovinu ljudima Interpol-a i Kler Hatčinson, specijalna predstavnica Generalnog sekretara NATO za žene, mir i bezbjednost.

Konferencija koja je organizovana sa ciljem da pruži osnovu za reviziju NATO politike za borbu protiv trgovine ljudima, kao i korisnu potporu zemljama da se bave ovim globalnim izazovom, završena je usvajanjem zaključaka.