Friday, 25 October 2019 13:58

Delegacija Skupštine Crne Gore u dvodnevnoj studijskoj posjeti Parlamentu Republike Slovačke

Bratislava, 28-29. oktobar 2019. godine

Delegacija Skupštine Crne Gore, koju čine: predsjednica Zakonodavnog odbora Jovanka Laličić, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Predrag Sekulić, predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović, generalni sekretar Aleksandar Jovićević, kao i tri predstavnika Službe, boraviće u dvodnevnoj studijskoj posjeti Parlamentu Republike Slovačke.

Studijsku posjetu Parlamentu Republike Slovačke organizuje Misija OEBS-a u Crnoj Gori, u okviru saradnje Skupštine Crne Gore i Misije OEBS-a u Crnoj Gori, a u cilju daljeg jačanja rada i uloge odbora u zakonodavnom procesu i promovisanja najboljih međunarodnih standarda i praksi. Posjeta se realizuje u partnerstvu sa slovačkim predsjedavanjem OEBS-u i uz podršku Ambasade Republike Slovačke u Crnoj Gori.