Tuesday, 10 July 2018 15:22

Poslanici Radunović i Popović na konferenciji u Izraelu

Poslanici Skupštine Crne Gore Miodrag Radunović i Andrija Popović, na poziv predsjednika izraelskog Parlamenta – Kneseta gospodina Yuli Yoel Edelstein-a, učestvuju na konferenciji sa predsjednicima grupa prijateljstva koja je organizovana povodom 70 godina postojanja Izraela. Na konferenciji učestvuju 36 zemalja iz cijelog svijeta.

Konferencija je organizovana u Parlamentu, gdje su poslanici aktivno učestvovali u panelu koji je organizovan na temu unapređenja pozicije Izraela u interparlamentarnom okruženju (areni).
Takođe, u sklopu istog događaja, organizovani su simultani okrugli stolovi. Poslanik Miodrag Radunović je učestvovao na okruglom stolu na temu „Javno zdravlje i borba protiv pušenja“, gdje je kroz dijalog sa članovima parlamenata Albanije, Austrije, Estonije i Ugande, kao i članom Kneseta Yehuda Glick, koji je bio moderator, poručio da je u Crnoj Gori zabrinjavajući podatak da je svaki treći građanin pušač, kao i da legislativa nije implementirana na adekvatan i sveobuhvatan način.

Učesnici na ovom okruglom stolu su na kraju zaključili da se kroz međusobnu saradnju i razmjenu iskustava, u smislu zakonskih rješenja, može u velikom dijelu uticati na ovaj problem kojim je zahvaćen ogroman broj zemalja.

Poslanik Andrija Popović aktivno je učestvovao na okruglim stolovima koji su bili organizovani na temu „Multikulturalnost društva“ i „Životna sredina i održivi razvoj“. Na temu multikulturalnosti, poslanik Popović je razmijenio mišljenja sa članovima parlamenata Albanije, Gruzije, Litvanije, Francuske, Kanade, Makedonije i Portugala, prilikom čega je ocijenio da Crna Gora ne treba da bude samo država građana, već i država u kojoj manjine treba da imaju i određena posebna prava. Bez tih prava, manjine bi teško mogle osjećati Crnu Goru kao svoju državu, što bi moglo postati i jeste izvor permanentnih međuetničkih napetosti.

Pored toga, poslanik Popović se u vezi sa sastankom na temu životne sredine, osvrnuo na poglavlje 27 pregovaračkog procesa, koje je i ranije prepoznato kao možda i najsloženiji dio evropskih integracija Crne Gore.  On je naglasio da će u narednom periodu naša država morati ozbiljno da se suoči sa segmentiranom implementacijom ekološke politike.