Friday, 23 November 2018 10:54

Čestitka za Dan opštine Bar

Akcija se nastavlja u petak, 30.novembra 2018. godine

Razmotreno osam amandmana na Predlog zakona o državnoj upravi

Razmotren Predlog zakona o državnoj upravi i 14 amandmana

Prava djeteta u Crnoj Gori, društveni položaj i aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode u ovoj oblasti

Odbor podržao dva prijedloga zakona 

Page 10 of 213