Odbor razmotrio četiri tačke dnevnog reda

Tirana, 4. i 5. februar 2020.

Na zasijedanju u Strazburu učestvovali članovi Delegacije Skupštine Crne Gore u PSSE

Na osnovu člana 40 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Sl. list RCG“, br. 51/06, 66/06, i „Sl. list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 032/14, 42/15, 52/17, 17/18 i 47/19), a u vezi člana 16 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list CG“ br. br. 11/15, 028/15 i 42/18) Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu raspisuje

 

pdfJavni poziv za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

 

Održano konsultativno saslušanje kandidata za izbor Vrhovnog državnog tužioca

Događaj organizovan u okviru projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“

Page 14 of 346