Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala je na Parlamentarnom plenumu Energetske zajednice, koji je održan 28. novembra 2018. godine u makedonskom Parlamentu, u Skoplju.

Brajović: Crna Gora mora biti društvo sa nultom tačkom tolerancije prema nasilju

Page 6 of 103