Friday, 13 December 2019 16:09

Nastupna posjeta ambasadora Republike Grčke

Razgovarano o Nacrtu zakona o izboru poslanika i odbornika sa aspekta realizacije preporuka OEBS/ODIHR-a povodom parlamentarnih izbora 2016. i predsjedničkih izbora 2018. godine

Deveta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u utorak, 24. decembra, sa početkom u 11:00 časova

Doprinos programu Demokratskih radionica „Barbara Pramer“

Sunday, 08 December 2019 08:09

Čestitka za Dan opštine Danilovgrad

Osma sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u petak, 20. decembra, sa početkom u 11:00 časova

Page 1 of 150