Osma-posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore biće održana u srijedu, 30. maja 2018. godine, sa početkom u 12:00 sati

Beograd, 24. i 25. maj 2018. godine

Page 1 of 73