Tokom zvanične posjete generalnog sekretara albanskog parlamenta Crnoj Gori, koju je organizovala Misija OEBS-a, razmotrena najznačajnija pitanja o radu parlamentarnih službi

Odbor usvojio Izvještaj o radu za 2017. godinu

Page 1 of 131