Obilježen Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Razmotreni Jedanaesti polugodišnji i Dvadeset drugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU 

Efikasna komunikacija putem društvenih mreža predstavlja nužnost u modernoj politici jer su platforme društvenih mreža preobrazile način na koji političari i građani komuniciraju, zaključak je dvodnevnog seminara u Briselu.

Razgovarano o o dosadašnjim rezultatima i planovima rada Odbora, kao i o aktuelnostima u Skupštini

Thursday, 14 November 2019 11:09

Zakonodavni odbor održao 105. sjednicu

Odbor utvrdio dnevni red

Page 1 of 309