20. i 21. novembar 2017. godine, Brisel

Sjednica sazvana za 23. novembar (četvrtak) ove godine, sa početkom u 14 sati, biće održana istog dana, sa početkom u 9 sati

Odbor razmotrio pet prijedloga zakona

Friday, 17 November 2017 12:20

Eighth Session of the Children's Parliament

Page 1 of 100