Učesnici Međunarodnog omladinskog foruma "G-20 Youth Summit" u posjeti Skupštini

Event Properties

Event Date 27.09.2019. 10:00h
Event End Date 27.09.2019. 12:00h