Skupštinski odbori na sastanku sa ekspertkinjama koje sprovode nezavisnu evaluaciju Programskog dokumenta za Crnu Goru 2017-2021

Event Properties

Event Date 13.02.2020. 9:00h
Event End Date 13.02.2020. 10:00h