Sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa direktorom Sekretarijata Energetske zajednice

Event Properties

Event Date 06.12.2019. 12:30h
Event End Date 06.12.2019. 13:30h