Prva sjednica Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta „Mamula“, opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva

Event Properties

Event Date 29.11.2019. 11:00h
Event End Date 29.11.2019. 13:00h