Predsjednik Skupštine primiće državnu sekretarku Vojske Francuske

Event Properties

Event Date 21.10.2019. 14:15h
Event End Date 21.10.2019. 15:15h