Predsjednik Skupštine i poslanici na sastanku sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije i NATO-a

Event Properties

Event Date 27.02.2020. 10:00h
Event End Date 27.02.2020. 11:30h