Predsjednik Brajović otvoriće Završnu regionalnu radionicu o strategijama i tehničkim pristupima jačanju saradnje između parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija

Event Properties

Event Date 12.11.2019. 9:00h
Event End Date 12.11.2019. 11:00h