Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost održaće pres konferenciju o uvođenju rodno odgovornog budžetiranja u Crnoj Gori

Event Properties

Event Date 26.11.2019. 11:00h
Event End Date 26.11.2019. 11:35h