Posjeta Grupe prijateljstva Parlamenta Ukrajine sa Skupštinom Crne Gore

Event Properties

Event Date 09.10.2018. 9:00h
Event End Date 09.10.2018. 11:00h