Good practice and current challenges in the Western Balkans’ parliaments during COVID-19 pandemic were presented

Razgovarano o brojnim temama od značaja za efikasan i inkluzivan rad parlamenta

Saturday, 28 September 2019 16:11

Studijska posjeta Evropskom parlamentu

Zamjenica generalnog sekretara, Marija Mirjačić, sa saradnicima, boravila je u studijskoj posjeti Evropskom parlamentu u periodu 26-27. septembra, organizovanoj za službe parlamenata država Zapadnog Balkana i Turske.

Page 1 of 3